Telefon: +421 907 755 232 |

Cenová ponuka – Stany

Údaje o žiadateľovi cenovej ponuky:

Meno*: E-mail*:
Názov firmy: Telefónne číslo*:

Údaje o podujatí:

Miesto konania: Dátum konania:
Predbežná dĺžka trvania podujatia: deň od deň do
Dátum realizácie montáže stanu: deň órá
Dátum realizácie demontáže stanu: deň órá
Požadovaný rozmer stanu: (m) * (m), alebo m2
Kazetová podlaha
(1x2,43 m/dielec):
(m) * (m), alebo m2
Na kom povrchu bude stan postavený? Je tento povrch viac-menej rovný?
Iné opcie:
Ako Vás môžeme kontaktovať?

Doba platnosti žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky:
Stručný popis podujatia:
Bezpečnostný kód*:
Captcha image