Telefon: +421 907 755 232 |

Cenová ponuka – Technické zabezpečenie podujatí

Údaje o žiadateľovi cenovej ponuky:

Meno*: E-mail*:
Názov firmy: Telefónne číslo*:

Údaje o podujatí:

Miesto konania: Dĺžka trvania (napr. 1 deň):
Deň realizácie montáže: Deň realizácie demontáže:

Údaje o pódiu:

Rozloha pódia (m2): Podklad (povrch):
Zaťaženosť pódia:

   

Údaje o zastrešení pódia:

Zastrešenie pódia:    

Iné údaje:

Chceli by sme požiadať aj o nasledovnú techniku:Ako Vás môžeme kontaktovať?

Doba platnosti žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky:
Stručný popis podujatia:
Bezpečnostný kód*:
Captcha image