Telefon: +421 907 755 232 |

Prenájom pódia

Pracujeme s rýchlo skladateľným profesionálnym pódiom zn. Nivtec, pozostávajúcim z hliníkových dielcov rozmerov 2 x 1 meter. Povrch pódia je opatrený protišmykovou vrstvou, konštrukcia vyhovuje technickým normám TÜV.

Mobilné pódium sa dá použiť v exteriéri aj v interiéri. Bočné zakrytie pódia je zabezpečené čiernym kašírovaným plátnom. Ak výška pódia presahuje 100 cm, montuje sa bezpečnostné zábradlie.

Výška mobilného pódia môže byť fixných 30 cm, alebo sa dá nastaviť v rozmedzí od 60 cm do 150 cm.

Možnosť využitia: koncerty, módne prehliadky, tanečné show, detské predstavenia, dni obce, festivaly, mobilné exteriérové alebo interiérové pódium, tribúna, stupeň víťazov, prezentačná show, výstavné a reklamné akcie, pódium pod bicie, terasovité hľadisko atď.

>> Prenájom pódií – cenová ponuka

Často kladené otázky

Na akom povrchu sa dá postaviť pódium?

V interiéroch, ďalej na betónovom, trávnatom, piesočnatom, štrkovitom i hlinou pokrytom povrchu.

Aká je nosnosť pódia?

Nosnosť každého hliníkového panelu je 750 kg/m2, preto je konštrukcia vhodná pre rôzne druhy podujatí, ako sú koncerty, tanečné vystúpenia a pod.

Aké sú rozmery pódia?

Pódium sa skladá z panelov s rozmermi 2 x 1 m.

Podľa našich doterajších skúseností na zrealizovane prezentačných a iných, menších podujatí postačuje pódium s rozlohou 12 až 24 m2.

Pre menšie koncerty navrhujeme pódium s rozlohou 36-48 m2, pre väčšie koncerty a podujatia je vhodná plocha od 80 do 100 m2.

Pre všetky uvedené rozmery sme schopní zabezpečiť zastrešenie pódia, ktoré ochráni účinkujúcich pred nepriaznivými vplyvmi počasia (slnečné žiarenie, dážď).

Aký tvar môže mať pódium?

Dokážeme postaviť pódium rôznych formátov – napr. so štvorcovým alebo obdĺžnikovým pôdorysom. Pre módne prehliadky poskladáme mólo v tvare „T“.

>> Prenájom pódií – cenová ponuka

Doplnkové služby:

Zastrešenie pódií

Považujeme za dôležité upriamiť Vašu pozornosť na fakt, že prenájom pódia a prenájom zastrešenia sú dve samostatné služby. Úspešnosť koncertov a iných podujatí realizovaných v exteriéri je často ovplyvnená počasím, preto Vám dokážeme ponúknuť mobilné zastrešenia rôznych rozmerov. Zastrešenie umožňuje aj bezpečné umiestnenie a ochranu zvukovej a svetelnej techniky.